Hakuprosessi

Nappaa tästä ylös muistilista siitä, miten Film Tampereen tuotantokannustintuen hakuprosessi etenee.

1. Hakukelpoisuus

 • Hakijan tulee olla tuotantoyhtiö, kansainvälisissä hankkeissa suomalainen osatuottaja tai muu AV-alan yritys (y-tunnus vaaditaan ja kirjanpito Suomen kirjanpitolain mukaan)
 • Hankkeella tulee olla 50 % rahoituksesta varmistettuna ennen sopimusta (LOC:t eivät riitä)
 • Hankkeella tulee olla ammattimainen levityssopimus
 • Tuotantokannustintuki toimii kalenterivuosibudjetilla. Hankkeen hyväksytyiksi kuluiksi katsotaan kulut, jotka syntyvät hakemuksen jättämisen jälkeen. Hankkeen kulut on raportoitava sen vuoden loppuun mennessä, jolloin hankkeen sopimus av-kannustimesta on tehty.

2. Hakemuksen tekeminen

 • Tutustu tarkkaan Film Tampereen harkinnanvaraisiin ehtoihin ja pyydä hakulomake asiantuntija Niina Virtaselta osoitteesta niina.virtanen@businesstampere.com
 • Täytä hakemuslomake mahdollisimman kattavasti ja toimita Niina Virtaselle. Hakemusta voi tarvittaessa päivittää myöhemmin. Mikäli hanke muuttuu merkittävästi hakulomakkeen jättämisen jälkeen, informoi muutoksista mahdollisimman ajantasaisesti Niina Virtaselle.
 • Hakemuksia otetaan käsiteltäväksi ympäri vuoden. Kannustinta voidaan myöntää vain vuosittaisen av-kannustinmäärärahojen puitteissa.
 • Hakijalle ilmoitetaan aina ennen kuin hakemus viedään sopimukselle kaupungin kanssa. Sopimuksen jälkeen hakemusta ei voi enää muuttaa tai päivittää.

3. Arviointiprosessi

 • Film Tampere käsittelee saadut hakemukset ja esittelee ne kaupungin päätösvaltaiselle kannustinkomitealle.
 • Hakemuksissa arvioidaan harkinnanvaraisten ehtojen toteutumista vertaisarvioiden kaikkiin kannustintukea hakeneisiin hankkeisiin.
 • Kannustinkomitea tapaa noin neljä kertaa vuodessa tarpeen ja kiireellisyyden mukaan. Film Tampereella ei ole kalenterivuosittaisia hakuaikoja tai komitealla etukäteen määriteltyjä tapaamisaikoja. Koska valtaosa hakemuksistamme kuitenkin vastaanotetaan ja käsitellään alkuvuonna, suosittelemme mahdollisuuksien mukaan laittamaan hakemuksen sisään vuodenvaihteen aikoihin tai sopimusvuotta edeltävän vuoden lopussa.

4. Päätöksenteko

 • Mikäli tuotantokannustintuki myönnetään, edetään sopimusprosessiin, missä solmitaan sopimus kannustintukea hakeneen yrityksen ja kaupungin välille. Sopimusprosessi kestää muutaman viikon.
 • Kuluja saa kerryttää hakemuksen jättämisen jälkeen. Ilmoitus kuvauksista tai puuttelinen hakemus ei riitä hakemukseksi. Pyydä neuvoa Niina Virtaselta epäselvissä tilanteissa.

5. Raportointi

 • Tee raportti tuotantokannustintuesta kannustinehtojen mukaisesti viimeistään sopimusvuoden loppuun mennessä (15.12.) ja toimita se Niina Virtaselle. Mikäli hanke valmistuu hyvissä ajoin ennen vuoden loppua, aiempaan raportointiin kannustetaan.
 • Mikäli hanke on saanut lisäkannustintukea, muista raportoida myös tämä sopimusvuoden loppuun mennessä, sekä toimittaa kirjallinen lisäselvitys tuen käytöstä viimeistään 15.12. sopimusvuoden aikana.
 • Tuotantokannustin maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle tilille sen jälkeen, kun tuotanto on toimittanut kustannuserittelyn sekä tilintarkastajan tarkastusraportin Tampereella syntyneistä kuluista, ja nämä on Film Tampereella tarkastettu ja hyväksytty. Saat kirjallisen vahvistuksen kustannusten hyväksymisestä ja maksatuspäätöksestä.
 • Tuotantokannustimen maksatus tehdään 14 vuorokauden sisään raportin hyväksymisestä.