Image credits Eino Ansio

Tuotantokannustin

Tampereen tuotantokannustin on 10-15 % maksuhyvitys Tampereen seudulla syntyneistä audiovisuaalisten tuotantojen kuluista. Tampereen kaupungin myöntämää tukea hallinnoi Film Tampere, joka toimii elinkeinopoliittisena ohjelmana osana Business Tamperetta. Tampereen av-tuotantokannustin on avustusta, jota on myönnetty vuodesta 2024 harkinnanvaraisella prosessilla.

Tampereen tuotantokannustin koostuu 10 % perusosasta sekä erikseen haettavasta 2,5-5% lisätuesta, jota myönnetään Tampereen seudun saamasta kansainvälisestä julkisuudesta ja näkyvyydestä sekä tuotannon aluetaloudellisesta vaikuttavuudesta.

Tukea voi hakea kaikista kuluista jotka syntyvät Tampereen kaupunkiseudulla syntyneillä alueilla. Kaupunkiseutuun kuuluvat seuraavat kunnat: Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Vesilahti, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala.

Tuotantokannustinta voivat hakea kotimaiset ja kansainväliset elokuvat, draamatuotannot, dokumenttielokuvat, viihde- ja formaattituotannot sekä VR-tuotannot. Ennen tuotantokannustimen hakemista tuotannolla tulee olla kasassa vähintään 50 % tuotannon rahoituksesta sekä ammattimainen levityssopimus. Vuonna 2024 tuotantokannustimen vuosibudjetti on miljoona euroa.

Harkinnanvaraisessa päätösprosessissa tarkastellaan tuotannon kansainvälisyyttä, kaupunkikuvan näkyvyyttä ja aluetaloudellista hyötyä (spendi). Suurten kansainvälisten jälkityöalihankintojen ja rajallisen tuotantokannustinvuosibudjetin vuoksi korkeintaan 25 % Film Tampereen kokonaismäärärahoista voidaan myöntää pelkille VFX-tuotannoille. Ehdot avattu tarkemmin alla.

Lisätuen suuruus voi olla 2,5 % tai 5 % Tampereen kaupunkiseudulla syntyneistä kuluista. Lisätuen osalta painopiste on Tampereen kansainvälisyyden vahvistamisessa. Kansainvälisyyden lisäksi lisätukea myönnettäessä arvioidaan tuotannon vaikutuksia Tampereen imagoon, aluetalouteen ja yhteisöllisyyteen. Lisätukea haetaan yhdessä tuotantokannustimen kanssa. 

 Hyväksytyt kustannukset

  • Palvelujen ja tavaroiden ostot 
  • Välineistön vuokraus 
  • Tampereen seudulle maksetut palkat 
  • Muut kustannukset (Flatrate 20 %) 

Tuotantokannustinta voi hakea varsinaisten tuotantokulujen ohella myös esi- ja jälkituotantovaiheisiin. 

Ehdot

Tutustu Tampereen alueellisen tuotantokannustimen yleisiin ehtoihin.
Kannustimen yleiset ehdot ovat päivitetty 01/2024. 

Tutustu lisätuen ehtoihin.