Hankkeet

Tuotantokannustimen myöntämisen lisäksi Film Tampere kehittää AV-alan paikallista osaamista, koulutusta sekä monipuolista kasvua. Alla löydät Film Tampereen nykyiset ja menneet hankkeet:

AV-alan koulutuksen kehittäminen ja tulevaisuusratkaisut

AV-ala on globaalisti valtavassa kasvussa ja panostuksia siihen kasvatetaan eri puolilla maailmaa. Oleellinen osa kasvua on ennakoida, millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja kehittää kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaa, poikkisektoraalista osaamista luovilla aloilla. Luovilla aloilla tyypillisesti esimerkiksi liiketoimintaosaaminen ja luovien alojen substanssiosaaminen kulkevat erillään.

Tampereen kaupungin elämystalouden kehitysohjelmassa AV-alan liiketoimintakehitys ja osaamisen kehittäminen on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi osa-alueeksi. AV-alan kansallinen ja paikallinen pula huippuosaajista edellyttää jatkuvaa koulutussisältöjen kehittämistä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kanssa. Tulevaisuuden tarpeita ennakoiva koulutusavaus AV-alan vientipotentiaalin hyödyntämiseksi edellyttää laaja-alaista eri oppilaitosten ja AV-alan toimijoiden yhteiskehittämistä.

AV-alan koulutuksen kehittäminen ja tulevaisuusratkaisut- hankkeessa valmisteltava uusi koulutuskonsepti hyödyntää Tampereen seudun ainutlaatuista AV-keskittymää, joka perustuu digiajan yhteiselle nimittäjälle: tarinalle. Tarinaan pohjautuvien skaalautuvien AV-sisältöjen kehittäminen, tuottaminen ja jakelu on perusta, jolle rakennetaan AV-alan elinkelpoisuus ja kasvu tulevaisuudessa. Työ alkaa nykytilan kartoituksella ja päättyy konkreettisiin ehdotuksiin koulutuskokonaisuudesta, joka yhdistäisi oppilaitokset ja AV-yrityselämän uudella tavalla.

Rahoittaja: Pirkanmaan liitto
Toteutusaika: 1.3.2023-30.11.2024

Lue lisää:
AV-alan koulutuksen kehittäminen ja tulevaisuusratkaisut – Business Tampere Magazine
AV-alan koulutuksen kehittäminen ja tulevaisuusratkaisut – Pirkanmaan liitto

AV Growth

AV Growth – Growth for FINSWE Film and TV Companies on Tampereen ammattikorkeakoulun vetämä kolmevuotinen kehityshanke, joka keskittyy Central Baltic -alueen AV-alan scale-up -yritysten kasvattamiseen ja kansainvälistämiseen. Film Tampere on yksi hankkeen kolmesta toteuttajata, joka keskittyy erityisesti korkealuokkaisten kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävien workshopien ja match making -tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen hankkeeseen valituille 24 kasvuryrityksille. Hankkeen ensimmäinen avoin tilaisuus on syksyllä 2024.

Päävastuullinen toteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu

Hankkeen kotisivut:
Rahoittaja: Interreg Europe
Toteutusaika: 2024-2027

Lua ja Koje -teknologiaratkaisut

Lua ja Koje – teknologiaratkaisut luovan toiminnan toteuttamiseen, välittämiseen ja kokemiseen – hankkeella etsittiin esimerkiksi kokonaisvaltaista tapaa toteuttaa jokin tapahtuma siten, että vastaanottajan kokemus poikkeaa mahdollisimman vähän paikan päällä koetusta. Hankkeen tavoitteena oli vauhdittaa Pirkanmaan elämytalouden alojen vihreää siirtymää, digitaalisten ratkaisujen implementointia, ketterää kokeilua ja elvyttää kasvua koronopandemian runnelemaa tapahtuma-alaa. Hankkeen aikana toteutettiin co-design-mallilla testiympäristöjä mm. Nokian ja Tampereen messujen kanssa sekä prototyyppikokeilu yhteistyössä Aalto Yliopiston ja Tampereen kitarafestivaalin kanssa. Katso video kokeilusta alta:

Lue lisää:
Lua ja Koje -hanke – Business Tampere Magazine

Hankeraportti: Project Report Lua ja Koje Aalto Studios
Toteutusaika: 4/2022-8/2023
Rahoittajat: Pirkanmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto ERDF

Screen Finland – hanke ja AV-alan kansallinen Kasvusopimus

Film Tampere oli rahoittamassa ja fasilitoimassa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän NextGenerationEU -rahoituksen avulla kansallisen AV-alan yhteisen kasvusopimuksen (2022-2023). AV-alan kasvukiito 2020-luvun alussa vaatii toimialan vahvempaa järjestäytymistä ja rivien tiivistymistä, jotta tulevaisuuden kasvu- ja kehityssuunta olisi vastuullinen, vaikuttava ja elinkeinoelämälle ennakoitavampi. Screen Finland -hankkeen aikana synnytettiin uudenlainen dialogi- ja yhteistyömalli julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välille ja kirjattiin tiekartta AV-alan kasvusopimuksen toimintaehdotusten aikaansaamiseksi: Kasvuopimus. Screen Finlandin keskeisinä kumppaneina olivat elinkeinoelämän edustajien lisäksi Työ- ja elinkeinoministerö, Business Finland, APFI ry, alan oppilaitokset, kanavat ja jakelijat sekä alan freelancerit. Myöhemmin AV-alan Kasvusopimus innoitti myös rinnakkaisalat yhteiseen keskusteluun ja syntyi luovien alojen monistettavien sisältöjen oma kasvusopimus.

Lue lisää:
Kasvusopimus
Av-alan kasvusopimus (valtioneuvosto.fi)